Tid för fest

Kallt, mycket snö och mörkt.
Musik och festival.

Här fanns ursprungsidén för 22 år sedan när jag gick längs Karlebys gator. Ett par år passerade medan jag bekantade mig med min nya hemstad och lärde känna dess natur. Med tiden föddes idén om en stadsfestival på vintern i Mellersta Österbotten. Till en början var konserterna fem till antalet, nu är evenemangen över 30. När man ser på programmet från 1999 märker man att grundidén är densamma än i dag. Den har bara breddats. Den är och förblir en vintrig festival.
Centrala konstnärer, såväl finländska som utländska, har uppträtt under festivalens 20 år.
Samtidigt har det varit viktigt att framhäva de kunniga i den egna staden och det egna landskapet, från unga till seniorer. Medlemskapet i Finland Festivals och europeiska EFFE-kvalitetsstämpeln har gett festivalen ett lyft och ett erkännande.
Världen förändras, men musiken och kulturen behövs. Det är en självklar sak. Alla undersökningar som gjorts inom ämnet bekräftar det. Kulturen ger vår stad attraktionskraft och påverkar människornas välmående på ett positivt sätt. Många funderar också på kulturutbud och hobbymöjligheter när de söker en passande boningsort för sin familj.
Ett stort tack till föreningsmedlemmar och festivalens frivilliga arbetsmyror. Utan gemensam inspiration och brinnande intresse föds ingen festival. Bakom ligger otaliga möten, kaffekoppar, träffar, resonemang, misströstan, glädje och belönande konserter. Allt som hör till ett mänskligt liv. Tack till publiken för ert intresse och stöd gentemot vår festival, detsamma gäller alla som understött oss. Tjugo år för en årligen återkommande festival är en lång tid. Inför varje festival förbereder vi oss i två år.
Det internationella dragspelsförbundet samlas i Karleby under festivalen. Till Winter Congress-dagarna kommer deltagare från många olika länder och hela internationella dragspelsvärldens blickar är riktade mot Karleby i februari. Det är en stor ära att få hålla detta möte i Karleby.

Känn er välkomna!

Raimo Vertainen
Konstnärlig ledare

  • Pääyhteistyökumppanit


    Opetus ja kulttuuriministeriö
  • Yhteistyökumppanit

    Actilife, AlfaTV, Centria, City-Kokkola, FinnFami, Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri, K.H. Renlundin museo, Kokkolan Jymy, Kokkolan Latu, Kulkurirunot, Lipputoimisto, Mediakeskus LIME, Pietarsaaren kaupunki, Pränttärit, Suomen harmonikkaliitto, Visit Kokkola, YLE, YTN
  • Tukijat

    Asunto Björndahl, Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Oy, Canorama, Dahl Linjetrafik Ab, Drake Arts Center, Firma FootPrint Harriet Jossfolk-Furu, Grano Oy, Halpa-Halli, Harmonikkamyynti Dynamis, Hotel Kokkola, Hotelli Nukkumatti, Ab HUR Oy, Huusholli keittiöt, Keliber, Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto, KIP Service Oy, Kokko-Dent, Kokkolan LVIS-palvelu Oy, Kokkolan Matkatoimisto Oy, Kokkolan Satama, Konstsamfundet, Kukkakauppa Mari Havia, Kuljetusliike Lindgren Oy, Modus Musiikki, Musiikkiliike Kokkolan Laitevälitys Oy, Näkömestari Oy, Power Kokkola, Rani-Plast, Rauanheimo, Rosso, Sokos Hotel Kaarle, Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.f., Svenska Kulturfonden.
  • Liput